Marieke van Amerom

Tekenen en schilderen

Marieke exposeert in Galerie Alphen Art tekeningen en schilderwerken.

De klassieke academie opleiding van van Amerom begint ‘voor de beeldenstorm’ in de zestiger jaren van de vorige eeuw aan de Academie van Beeldende kunsten te Rotterdam. De eerste 2 jaar tekent en schildert Marieke alleen maar n.a.v. gipsmodellen. De hele Griekse klassieke wereld, de Renaissance, de Barok en het Classicisme trekken aan Marieke voorbij.

Na de academietijd volgt een periode van experimenteren met objecten van afvalmaterialen. Marieke is een kunstenaar van haar tijd. In Parijs domineert het Nouveau Realisme de kunst met de Affichistes: De kunstenaar die kant en klare brokjes maatschappij selecteert en ordent met gevonden materialen en afgescheurde affiches uit het straatbeeld. De Collages van Marieke ademen die sfeer: Tramkaartjes, bonnetjes, stukjes tekst enz. Ready made citaten van een collectieve realiteit. De collages komen met regelmaat terug.

Droombeelden

Marieke start begin 70ger jaren met het opschrijven van haar dromen.
Om ze daarna vorm te geven in tekeningen. De eerste droomtekeningen zijn van 1977.
Van Amerom: ‘Ik heb een levendig nachtelijk droomleven.
’s Ochtends schrijf ik wat van die vluchtige belevenissen op. Later op de dag probeer ik enkele van die droombeelden in tekeningen te vangen. Dat doe ik zeker al dertig jaar. Marieke’s verwante citaat over het weergeven van de werkelijkheid is van de Russische poëet Joseph Brodsky: ‘Kunst is er niet om de werkelijkheid weer te geven, maar om haar leven in te blazen’.

Zomerexpositie OPWARMING

Ik illustreer mijn dromen, dat doe ik al veertig jaren
Mijn inspiratiebron waren de boeken van psycholoog Carl Jung.
Het leverde me veel op, het veranderde mijn denken over de realiteit.
Droombeelden, niet gestuurd door het verstand volgen grillige paden.
Later kan ik wel aanwijzen dat gebeurtenissen in de wereld, of mijn leven aanleiding waren.

Ik laat hier drie werkjes zien die volgens mij met klimaatverandering te maken hebben.
De ongerijmdheid van dromen, verblijden me met verrassende verhalen.

mariekevanamerom@hetnet.nl